kolegium nauczycielskie poleca

Portal edukacyjnych stron internetowych przydatnych dla uczniów, studentów i nauczycieli szkół podstawowych, średnich i wyższych.

pedia.pl

Obszerny słownik języka polskiego wraz z definicjami, synonimami i odmianą wyrazów.

pedia.pl

rebusy.edu.pl

rebusy.edu.pl

Darmowy generator rebusów w języku polskim i angielskim na podstawie własnych haseł lub zwrotów.

polonista.pl

polonista.pl

Słownik fleksyjny zawierający ponad 7000000 słów i nazw własnych. Rozpoznawanie przypadku, liczby, osoby, czasu, trybu, strony, liczby i inne kategorii gramatycznych dla rzeczowników, czasowników, przymiotników, imiesłowów, zaimków i liczebników.

liczebnik.pl

Kolekcja ponad pięćdziesięciu kalkulatorów matematycznych pozwalających na rozwiązanie typowych zadań na poziomie szkoły podstawowej i średniej. Dostępne są kalkulatory z arytmetyki, algebry, analizy matematycznej, geometrii, logiki, statystyki i teorii liczb.

liczebnik.pl

rymowanka.pl

rymowanka.pl

Narzędia dla młodych pisarzy i poetów m.in. słownik rymów i słów tematycznie zbliżonych oraz edytor tekstów.

liczba.pl

Internetowa encyklopedia liczb. Definicje, ciekawostki, podział liczb oraz zapis słowny w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim i innych.

liczba.pl